Thursday , 24 October 2019
Tin mới nhất
Home » Tin tức tài chính - ngân hàng » Thu hồi Giấy phép mở chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào Việt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Thu hồi Giấy phép mở chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào Việt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

(BCVN News) – Ngày 26/9/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2146/QĐ-NHNN về việc thu hồi Giấy phép mở chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào Việt tại Hà Nội số 05/NH-GP ngày 23/3/2000 do NHNN cấp cho chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào Việt tại Hà Nội.

Quyết định số 2147/Q-NHNNĐ về việc thu hồi Giấy phép mở chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào Việt tại thành phố Hồ Chí Minh số 08/NHNN-GP ngày 14/4/2003 do NHNN cấp cho chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào Việt tại thành phố Hồ Chí Minh.

NHNN thu hồi Giấy phép mở chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào Việt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

NHNN thu hồi Giấy phép mở chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào Việt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

NHNN yêu cầu chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào Việt tại Hà Nội và chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào Việt TP Hồ Chí Minh thực hiện việc thanh lý tài sản theo quy định tại Thông tư số 34/2011/TT-NHNN ngày 28/10/2011 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng ngay sau khi có Quyết định của NHNN về việc thành lập tổ giám sát thanh lý chi nhánh Ngân hàng liên

Theo NHNN – BCVN News Tổng hợpÝ kiến của bạn

Tất cả các ý kiến thảo luận đều sẽ được xét duyệt trước khi đăng tải! BCVN News sẽ không chấp nhận những ý kiến thảo luận có chứa thông tin vi phạm với quy định của website.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TỔNG HỢP TIN NGÂN HÀNG TUYỂN DỤNG 2016Xem chi tiết