Tuesday , 15 October 2019
Tin mới nhất
Home » Tag Archives: VCB tuyển dụng (page 2)

Tag Archives: VCB tuyển dụng

Vietcombank Chi nhánh Phú Yên thông báo tuyển dụng

logo vcb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại trụ sở chi nhánh. Cụ thể như sau: Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự Ngân hàng Vietcombank » Tổng hợp toàn bộ đề thi tuyển dụng nhân sự ... Read More »

Vietcombank Chi nhánh Nha Trang thông báo tuyển dụng

logo vcb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại trụ sở chi nhánh. Cụ thể như sau: Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự Ngân hàng Vietcombank » Tổng hợp toàn bộ đề thi tuyển dụng nhân sự ... Read More »

Vietcombank Chi nhánh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng

vcb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank Chi nhánh Thái Nguyên cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại trụ sở chính và các phòng Giao dịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể: Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự Ngân hàng Vietcombank » Tổng hợp ... Read More »

Vietcombank Chi nhánh Thành Công – Hà Nội thông báo tuyển dụng

vcb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại làm việc tại trụ sở chính và các phòng giao dịch trên địa bàn Hà Nội. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự Ngân hàng Vietcombank » Tổng hợp toàn ... Read More »

Vietcombank Chi nhánh Thanh Hoá thông báo tuyển dụng

vcb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hoá cần tuyển dụng nhân sự. Làm việc tại Thanh Hoá. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự Ngân hàng Vietcombank » Tổng hợp toàn bộ đề thi tuyển dụng nhân sự vào Ngân hàng Vietcombank Vị trí tuyển ... Read More »

Vietcombank Chi nhánh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng

vcb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại làm việc tại trụ sở chính của Chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc như sau: Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự Ngân hàng Vietcombank » Tổng ... Read More »

Vietcombank Chi nhánh Hải Dương thông báo tuyển dụng

logo vcb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại trụ sở chi nhánh. Cụ thể như sau: Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự Ngân hàng Vietcombank » Tổng hợp toàn bộ đề thi tuyển dụng nhân sự ... Read More »

Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh thông báo tuyển dụng

vcb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại trụ sở chính và các phòng Giao dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cụ thể: Vị trí tuyển dụng Giao dịch viên: 02 người Nhân viên quan hệ khách hàng: 03 Nhân viên Thủ quỹ ... Read More »

Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng

vcb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại trụ sở chính và các phòng Giao dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc, cụ thể: Vị trí tuyển dụng Nhân viên Khách hàng: 04 người Giao dịch viên: 02 người Nhân viên kế toán: 01 người ... Read More »

TỔNG HỢP TIN NGÂN HÀNG TUYỂN DỤNG 2016Xem chi tiết