Tuesday , 15 October 2019
Tin mới nhất
Home » Tag Archives: OCB tuyển dụng 2014 (page 2)

Tag Archives: OCB tuyển dụng 2014

OCB HCM tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ dịch vụ, Phòng Vận hành dịch vụ

ocb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) hiện đang cần tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ dịch vụ, Phòng Vận hành dịch vụ. Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/03/2014. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ, thông báo sự cố từ người dùng; Kiểm tra, ... Read More »

OCB HCM tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh, Trung tâm bán hàng trực tiếp

ocb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) hiện đang cần tuyển dụng Chuyên viên Phát triển kinh doanh, Trung tâm bán hàng trực tiếp. Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/03/2014. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Là đại sứ thương hiệu của OCB, giới thiệu và quảng bá hình ảnh ... Read More »

OCB HCM tuyển dụng Chuyên viên Marketing & PTSP KHDN

ocb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) hiện đang cần tuyển dụng Chuyên viên Marketing & PTSP KHDN. Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/03/2014. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp Nghiên cứu, tìm ... Read More »

OCB HCM tuyển dụng Chuyên viên PR nội bộ, Phòng Quan hệ công chúng

ocb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) hiện đang cần tuyển dụng Chuyên viên PR nội bộ, Phòng Quan hệ công chúng. Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/03/2014. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thiết lập các chương trình truyền thông nội bộ theo định hướng Chiến lược phát triển thương ... Read More »

OCB Bình Dương tuyển dụng Nhân viên/ Chuyên viên Kế toán

ocb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) hiện đang cần tuyển dụng Nhân viên/ Chuyên viên Kế toán. Làm việc tại Bình Dương. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/03/2014. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Hạch toán chi tiêu nội bộ. Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ yêu cầu tạm ứng, thanh toán. Hạch toán ... Read More »

OCB Đông Nam Bộ tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

ocb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) hiện đang cần tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân. Làm việc tại Đông Nam Bộ. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/03/2014. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh thuộc khối KHCN Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm kết ... Read More »

OCB Thanh Hóa tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

ocb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) hiện đang cần tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân. Làm việc tại Thanh Hóa. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/03/2014. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh thuộc khối KHCN Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm kết quả ... Read More »

OCB Thanh Hóa tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng

ocb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) hiện đang cần tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng. Làm việc tại PGD Tân Sơn – Thanh Hóa. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/03/2014. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh thuộc khối KHCN Quản lý điều hành và chịu ... Read More »

OCB Quảng Ninh tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

ocb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) hiện đang cần tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân. Làm việc tại Quảng Ninh. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/03/2014. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh thuộc khối KHCN Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm kết quả ... Read More »

OCB Miền Bắc tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

ocb

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) hiện đang cần tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân. Làm việc tại Miền Bắc. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/03/2014. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh thuộc khối KHCN Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm kết quả ... Read More »

TỔNG HỢP TIN NGÂN HÀNG TUYỂN DỤNG 2016Xem chi tiết