Wednesday , 22 May 2019
Tin mới nhất
Home » Tag Archives: LVPB tuyển dụng (page 3)

Tag Archives: LVPB tuyển dụng

LienVietPostBank Đà Nẵng tuyển dụng Giao dịch viên

logo LVPB

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Giao dịch viên. Làm việc tại Đà Nẵng. Hạn cuối nhận hồ sơ tới hết ngày 10/08/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp tất cả thông tin tuyển dụng nhân sự tại LienVietPostBank MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện việc ... Read More »

LienVietPostBank Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Xử lý nợ – Khối PC,GSKD&XLN

logo LVPB

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Xử lý nợ – Khối PC,GSKD&XLN. Làm việc tại Hội sở – Hà Nội. Hạn cuối nhận hồ sơ tới hết ngày 20/08/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp tất cả thông tin tuyển dụng nhân sự tại ... Read More »

LienVietPostBank Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Tài trợ thương mại – Phòng Khách hàng

logo LVPB

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Tài trợ thương mại – Phòng Khách hàng. Làm việc tại Phòng Giao dịch Hà Đông – Hà Nội. Hạn cuối nhận hồ sơ tới hết ngày 15/08/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp tất cả thông tin ... Read More »

LienVietPostBank Hà Nam tuyển dụng Giao dịch viên

logo LVPB

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Giao dịch viên. Làm việc tại Hà Nam. Hạn cuối nhận hồ sơ tới hết ngày 31/08/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp tất cả thông tin tuyển dụng nhân sự tại LienVietPostBank MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thiết lập quan ... Read More »

LienVietPostBank Miền Bắc tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thẩm định Tài sản bảo đảm

logo LVPB

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thẩm định Tài sản bảo đảm. Làm việc tại Hà Nội: 05, Bắc Giang: 02, Quảng Ninh:01, Vĩnh Phúc: 01, Ninh Bình: 01, Hải Phòng: 01, Nghệ An: 01. Hạn cuối nhận hồ sơ tới hết ngày 30/08/2014. Mời ... Read More »

LienVietPostBank Hậu Giang tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng

logo LVPB

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng. Làm việc tại Hậu Giang. Hạn cuối nhận hồ sơ tới hết ngày 15/07/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp tất cả thông tin tuyển dụng nhân sự tại LienVietPostBank MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm ... Read More »

LienVietPostBank Phú Thọ tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng

logo LVPB

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng. Làm việc tại Phú Thọ. Hạn cuối nhận hồ sơ tới hết ngày 07/07/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp tất cả thông tin tuyển dụng nhân sự tại LienVietPostBank MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm ... Read More »

LienVietPostBank Vĩnh Phúc tuyển dụng Kiểm soát viên Kế toán Giao dịch

logo LVPB

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Kiểm soát viên Kế toán Giao dịch. Làm việc tại Vĩnh Phúc. Hạn cuối nhận hồ sơ tới hết ngày 14/07/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp tất cả thông tin tuyển dụng nhân sự tại LienVietPostBank MÔ TẢ CÔNG ... Read More »

LienVietPostBank Bình Thuận tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng

logo LVPB

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng. Làm việc tại Bình Thuận. Hạn cuối nhận hồ sơ tới hết ngày 30/06/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp tất cả thông tin tuyển dụng nhân sự tại LienVietPostBank MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm ... Read More »

LienVietPostBank Kiên Giang tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Kinh doanh

logo LVPB

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Giám sát Kinh doanh. Làm việc tại Kiên Giang. Hạn cuối nhận hồ sơ tới hết ngày 30/06/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp tất cả thông tin tuyển dụng nhân sự tại LienVietPostBank MÔ TẢ CÔNG VIỆC ... Read More »

TỔNG HỢP TIN NGÂN HÀNG TUYỂN DỤNG 2016Xem chi tiết