Tuesday , 15 October 2019
Tin mới nhất
Home » Tag Archives: Hà Nội (page 7)

Tag Archives: Hà Nội

VPBank Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân

logo vpbank

(BCVN News) – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân. Làm việc tại Hà Nội. Hạn cuối nộp hồ sơ tới hết ngày 15/08/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng VPBank Mã ... Read More »

VPBank Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên thẩm định SME

logo vpbank

(BCVN News) – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên thẩm định SME. Làm việc tại Hà Nội. Hạn cuối nộp hồ sơ tới hết ngày 31/08/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng VPBank Mã đợt tuyển: CPC08 ... Read More »

VPBank Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ thị trường tài chính

logo vpbank

(BCVN News) – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ thị trường tài chính. Làm việc tại Hà Nội. Hạn cuối nộp hồ sơ tới hết ngày 31/08/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng VPBank Mã ... Read More »

VPBank Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên kế hoạch và hỗ trợ mạng lưới

logo vpbank

(BCVN News) – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên kế hoạch và hỗ trợ mạng lưới. Làm việc tại Hà Nội. Hạn cuối nộp hồ sơ tới hết ngày 31/08/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng VPBank ... Read More »

VPBank Hà Nội tuyển dụng Trưởng nhóm giao dịch viên lưu động

logo vpbank

(BCVN News) – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Trưởng nhóm giao dịch viên lưu động. Làm việc tại Hà Nội. Hạn cuối nộp hồ sơ tới hết ngày 31/08/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng VPBank Mã đợt ... Read More »

VPBank Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên xử lý tín dụng khách hàng cá nhân

logo vpbank

(BCVN News) – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên xử lý tín dụng khách hàng cá nhân. Làm việc tại Hà Nội. Hạn cuối nộp hồ sơ tới hết ngày 31/08/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng ... Read More »

ABBANK Hà Nội tuyển dụng CV/NV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/ Doanh nghiệp

logo abbank

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng CV/NV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/ Doanh nghiệp. Làm việc tại Hà Nội. Hạn cuối nộp hồ sơ tới hết ngày 15/08/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng An Bình ... Read More »

VIB tuyển dụng CV/CVC Giao dịch tín dụng

logo VIB

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên Viên chính/Chuyên viên Giao dịch tín dụng, Trung tâm Giao dịch Tín dung, Khối Nghiệp vụ tổng hợp. Làm việc tại HCM (3 người), Đồng Nai (1 người), Hà Nội (4 người). Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp thông tin tuyển dụng ... Read More »

VIB Miền Bắc tuyển dụng Quản lý khách hàng/Quản lý khách hàng cao cấp – Khối KHDN

logo VIB

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Quản lý khách hàng/Quản lý khách hàng cao cấp (RM/SRM) – Khối Khách hàng doanh nghiệp. Làm việc tại Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp thông tin tuyển dụng nhân sự ... Read More »

LienVietPostBank Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Xử lý nợ – Khối PC,GSKD&XLN

logo LVPB

(BCVN News) – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Xử lý nợ – Khối PC,GSKD&XLN. Làm việc tại Hội sở – Hà Nội. Hạn cuối nhận hồ sơ tới hết ngày 20/08/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp tất cả thông tin tuyển dụng nhân sự tại ... Read More »

TỔNG HỢP TIN NGÂN HÀNG TUYỂN DỤNG 2016Xem chi tiết