Saturday , 25 May 2019
Tin mới nhất
Home » Tin tức tài chính - ngân hàng » Sacombank đã đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại NHNN

Sacombank đã đăng ký Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại NHNN

Ngày 07/8/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 5685/NHNN-TTGSNH xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo đó, NHNN xác nhận việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2014 của Đại hội đồng cổ đông Sacombank và tại Nghị quyết số 29A/2014/NQ-HĐQT ngày 19/6/2014 của Hội đồng quản trị Sacombank theo đề nghị của Sacombank tại Công văn số 78/2014/CV-HĐQT ngày 19/6/2014 của Hội đồng quản trị Sacombank.
Sacombank hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên, đảm bảo phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trường hợp Điều lệ có nội dung trái với quy định của pháp luật, các điều, khoản tương ứng với nội dung đó đương nhiên vô hiệu và Sacombank có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các điều, khoản này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Sacombank phải được đăng ký tại NHNN (qua Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng) trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền của Sacombank thông qua.

Theo Sacombank – BCVN News Tổng hợpÝ kiến của bạn

Tất cả các ý kiến thảo luận đều sẽ được xét duyệt trước khi đăng tải! BCVN News sẽ không chấp nhận những ý kiến thảo luận có chứa thông tin vi phạm với quy định của website.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TỔNG HỢP TIN NGÂN HÀNG TUYỂN DỤNG 2016Xem chi tiết