Tuesday , 15 October 2019
Tin mới nhất
Home » Tin tức tài chính - ngân hàng » MBB: LNST tăng nhẹ, nợ nhóm 5 tăng 30%

MBB: LNST tăng nhẹ, nợ nhóm 5 tăng 30%

So với thời điểm đầu năm, tại cuối quý I/2014, tăng trưởng tín dụng của MBB chỉ đạt 0,4%. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 2,5% lên 2,7% tuy nhiên nợ nhóm 5 đã tăng tới 30% tương đương 248 tỷ.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã CK: MBB) công bố BCTC hợp nhất quý I/2014

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã CK: MBB) công bố BCTC hợp nhất quý I/2014

Thu nhập có sự sụt giảm nhẹ khi mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất là thu nhập từ lãi thuần giảm 8,3% tương đương với 129,5 tỷ còn 1.434 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ khởi sắc, tăng 19% lên 205,4 tỷ và lãi thuần từ kinh doanh chứng khoán tăng 137,4% lên 105,3 tỷ.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của MBB trong quý I/2014 đạt 1.832 tỷ – giảm 0,7% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng 6,5% trong đó chủ yếu do sự tăng lên của chi phí cho người lao động. Do đó, lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro của MBB là 1.176 tỷ – giảm 7,8%.

Tuy nhiên, do chi phí dự phòng rủi ro giảm còn 366 tỷ nên lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã tăng nhẹ 1,4% lên 636,3 tỷ. LNST của riêng Ngân hàng tăng 0,8% lên 628,2 tỷ. Trong quý I/2014, MBB đã được hoàn nhập 69 tỷ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cho vay các tổ chức tín dụng, hoàn nhấp 3,6 tỷ chi phí dự phòng rủi ro các cam kết ngoại bảng và hoàn nhập 81 tỷ chi phí DPRR khác.

MBB

So với thời điểm đầu năm, tại cuối quý I/2014, tăng trưởng tín dụng của MBB chỉ đạt 0,4%. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 2,5% lên 2,7% tuy nhiên nợ nhóm 5 đã tăng tới 30% tương đương 248 tỷ.

Huy động vốn từ khách hàng tăng 6,5% tương đương với 8.890 tỷ, trong khi tiền gửi và cho vay của các TCTD khác đã giảm 27,5% tương đương với 5.888 tỷ.

Theo Trí Thức TrẻÝ kiến của bạn

Tất cả các ý kiến thảo luận đều sẽ được xét duyệt trước khi đăng tải! BCVN News sẽ không chấp nhận những ý kiến thảo luận có chứa thông tin vi phạm với quy định của website.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TỔNG HỢP TIN NGÂN HÀNG TUYỂN DỤNG 2016Xem chi tiết