Friday , 24 May 2019
Tin mới nhất
Home » Thanh toán điện tử » Đã có hơn 66,2 triệu thẻ được phát hành tính đến cuối năm 2013

Đã có hơn 66,2 triệu thẻ được phát hành tính đến cuối năm 2013

Con số trên được đưa ra tại Hội nghị thường niên năm 2014 của Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam diễn ra mới đây tại Nhà Trang với chủ đề Chuẩn thẻ nội địa và giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Đến cuối năm 2013, đã có hơn 66,2 triệu thẻ được phát hành.

Đến cuối năm 2013, đã có hơn 66,2 triệu thẻ được phát hành.

Theo báo cáo, tính đến 31/12/2013, tổng số lượng thẻ phát hành của 50 tổ chức phát hành đạt hơn 66,2 triệu thẻ – tăng hơn 20% so với 2012 (trong đó thẻ ghi nợ chiếm 92,3%, thẻ tín dụng 3,67% và thẻ trả trước 4,03%); tổng doanh số thanh toán thẻ đạt hơn 1,206 triệu tỷ đồng, tăng hơn 23,37% so với 2012.

Đến nay đã lắp đặt được khoảng 15.300 ATM và gần 130.000 POS. Hiện toàn hệ thống ngân hàng vẫn tiếp tục triển khai thực hiện kết nối liên thông ATM/POS và đẩy nhanh quá trình xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất cũng như từng bước áp dụng công nghệ hiện đại phát triển thanh toán thẻ.

Ngoài các dịch vụ truyền thống như rút tiền mặt, chuyển khoản, sao kê, các NHTM đã tích hợp thêm nhiều tính năng vào thẻ ngân hàng để sử dụng thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ, đồng thời ngày càng quan tâm đến việc cải thiện chất lượng dịch vụ thẻ; chú trọng hoạt động quản lý rủi ro thẻ trong trao đổi thông tin, đào tạo và phối hợp với ngành công an phòng chống tội phạm thẻ.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số tồn tại cần sớm khắc phục trong hoạt động thanh toán thẻ ở Việt Nam như: Các giao dịch thẻ hiện chủ yếu là rút tiền mặt trên ATM, các loại dịch vụ khác và thanh toán qua POS còn chưa phát triển; hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thanh toán thẻ phát triển chưa đồng đều; công tác thông tin – tuyên truyền về hoạt động thanh toán thẻ còn hạn chế…

Trong năm 2014, Hội thẻ và các ngân hàng thành viên sẽ triển khai thực hiện một số chính sách như: Xây dựng khung phí giao dịch liên mạng, áp dụng chuẩn công nghệ thẻ nội địa thống nhất, thực hiện các biện pháp tiếp tục tăng cường quản lý rủi ro, tích cực thông tin tuyên truyền, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo để cùng thúc đẩy phát triển thanh toán thẻ qua POS theo đúng chủ trương của Chính phủ và NHNN về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2014-2015 ở Việt Nam.

Theo TBNH – BCVN News Tổng hợpÝ kiến của bạn

Tất cả các ý kiến thảo luận đều sẽ được xét duyệt trước khi đăng tải! BCVN News sẽ không chấp nhận những ý kiến thảo luận có chứa thông tin vi phạm với quy định của website.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TỔNG HỢP TIN NGÂN HÀNG TUYỂN DỤNG 2016Xem chi tiết