Thursday , 23 May 2019
Tin mới nhất
Home » Ngân hàng tuyển dụng (page 30)

Ngân hàng tuyển dụng

VPBank Hà Nội tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

logo vpbank

(BCVN News) – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Làm việc tại Hà Nội. Hạn cuối nộp hồ sơ tới hết ngày 15/07/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng VPBank ... Read More »

VPBank Miền Bắc tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

logo vpbank

(BCVN News) – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp. Làm việc tại Móng Cái, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh. Hạn cuối nộp hồ sơ tới hết ngày 31/07/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông ... Read More »

VPBank HCM tuyển dụng Nhân viên Thu hồi nợ trực tiếp – Khách hàng cá nhân

logo vpbank

(BCVN News) – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Thu hồi nợ trực tiếp – Khách hàng cá nhân. Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hạn cuối nộp hồ sơ tới hết ngày 31/07/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân ... Read More »

VPBank HCM tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

logo vpbank

(BCVN News) – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên/Chuyên viên Dịch vụ khách hàng. Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hạn cuối nộp hồ sơ tới hết ngày 31/07/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng VPBank ... Read More »

VPBank HCM tuyển dụng Chuyên viên dịch vụ khách hàng doanh nghiệp

logo vpbank

(BCVN News) – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên dịch vụ khách hàng doanh nghệp. Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hạn cuối nộp hồ sơ tới hết ngày 31/07/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng ... Read More »

VPBank HCM tuyển dụng Nhân viên Bán sản phẩm huy động – PSE Casa

logo vpbank

(BCVN News) – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Bán sản phẩm huy động – PSE Casa. Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hạn cuối nộp hồ sơ tới hết ngày 30/07/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự tại ... Read More »

VPBank HCM tuyển dụng Nhân viên Bán sản phẩm cho vay – PSE loan

logo vpbank

(BCVN News) – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Bán sản phẩm cho vay – PSE loan. Làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Hạn cuối nộp hồ sơ tới hết ngày 30/07/2014. Mời các bạn đọc thêm: » Tổng hợp toàn bộ thông tin tuyển dụng nhân sự tại ... Read More »

TỔNG HỢP TIN NGÂN HÀNG TUYỂN DỤNG 2016Xem chi tiết